-->

"A JOURNEY" PUISI PERJALANAN JIWA

berisi :
                Goresan kepedihan hati, terluka, hardikan kehidupan serta angan dan harapan terangkum dalam Kumpulan Puisi ini. Semuanya merupakan rangkuman pergulatan bathin yang sangat menguras kelelahan hati dan air mata.
                Tulisan dalam Kumpulan Puisi ini pun merupakan oase ketenangan yang tercipta dan menjadikan terapi bagi jiwa ku yang terluka. Dan menambalnya menjadikan semangat dalam Impian dan Harapan.


Karya IMAM DAIROBY MASHUR 
Rp 35.000
ISBN :  976-602-18472-1-3
Tebal vi + 116 halaman

GENDAM NUSANTARA 919

Back to Top